info@parigoris.com
2310 554145

УСЛУГИ

Правни области на дейност

Пътно-транспортни произшествия

Пътнотранспортните произшествия за съжаление са често срещано явление, въпреки всякакви защитни мерки. Автомобилната катастрофа може да има опустошителни последици за пострадалия, тъй като може да доведе до смърт или да остави пострадалия...
Read More

Медицинска небрежност

През последните години лекарските злоупотреби и лекарските грешки са обект на текущи наказателни и граждански дела. Това развитие се дължи на големия брой съдебни дела и дела, заведени срещу лекари и медицински...
Read More

Наказателното право

Наказателното право е основната област, в която нашата кантора се занимава с много и отличителни успехи през двадесет и петте години непрекъснато присъствие в тази трудна и взискателна област.  Всеки отделен случай...
Read More

Земеделски организации

Нашата компания е специализирана в пълната консултантска поддръжка на всякакви кооперативни схеми. Всъщност ние създадохме и представляваме СДРУЖЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕС НА ГЪРЦИЯ „SASOEE“, т.е. общонационалният представителен орган на...
Read More

Възобновяеми енергийни източници

Нашата компания поема консултантската подкрепа по въпроси, свързани с: Съвети за установяване и надзор на законната дейност на енергийните общности и избор на идеалната корпоративна структура за по-добър финансов резултат. Съвети за...
Read More