info@parigoris.com
2310 554145

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми енергийни източници

Нашата компания поема консултантската подкрепа по въпроси, свързани с:

 • Съвети за установяване и надзор на законната дейност на енергийните общности и избор на идеалната корпоративна структура за по-добър финансов резултат.
 • Съвети за закупуване, оперативна инсталация и договори за поддръжка на оборудване и машини.
 • Съвети за маркетингови договори – договори за разпределение и доставка на електроенергия.
 • Съвети по въпроси на териториалното и градоустройството.
 • Проблеми, свързани с RAE, HEDNO, IPTO, DAPEEP.
 • Съвети относно субсидирани програми за финансово развитие и НСРР.
 • Съвети за системи за управление на околната среда като ISO управление и контрол на околната среда, система за екологично управление и контрол (EMAS – Система за управление на енергията).
 • Вътрешен одит, организация и съвети по стратегия / Обучение за бизнес план.
 • Проблеми с бизнес данъците / избягване на прекомерно данъчно облагане..
 • Спорове между работодатели и служители.
 • Спорове за заплатите.
 • Спазване на Общия регламент за защита на личните данни (ОДПП).