info@parigoris.com
2310 554145

Медицинска небрежност

Медицинска небрежност

През последните години лекарските злоупотреби и лекарските грешки са обект на текущи наказателни и граждански дела.

Това развитие се дължи на големия брой съдебни дела и дела, заведени срещу лекари и медицински заведения-Клиники, държавни и частни, въз основа на медицинска небрежност.

Медицинската отговорност е по-специфична проява на отговорност за обезщетение, в случай че лекар или болница незаконно ощети пациент, и се уточнява в действията, които лекарят трябва да предприеме, по време на служебните си задължения и от момента, в който поеме пациент под свое наблюдение. Медицинска небрежност е допусната, когато наблюдаващият лекар не спазва правилата на медицинската наука поради незнание, неопитност или липса на необходимата грижа, която е трябвало да прояви по време на служебните си задължения. Във всеки случай грижите,

Нашата кантора е специализирана в случаи на медицински злоупотреби и се е занимавала с множество случаи в миналото, както от страна на лекаря, така и от страна на пациента. От правна гледна точка воденето на подобен спор е трудоемко и изисква специализирани познания и дългогодишно участие в областта. Високото ниво на познания на нашия правен екип, съчетано с дългогодишния опит на лекарите – консултанти, с които работим, ще спечелят Вашето абсолютно доверие и ще ни позволят да постигнем най-добрия за Вас резулта