Υπηρεσίες

Τομείς Δραστηριότητας

Τροχαίο ατύχημα

Τα τροχαία ατυχήματα είναι δυστυχώς ένα σύνηθες φαινόμενο, παρά τα οποιαδήποτε προστατευτικά μέτρα.

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη οιωνδήποτε συνεταιριστικών σχημάτων.

Ιατρική Αμέλεια

Τα τελευταία χρόνια η πλημμελής ιατρική συμπεριφορά και το ιατρικό σφάλμα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαρκών ποινικών και αστικών υποθέσεων.

Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό Δίκαιο είναι ο πρωταρχικός τομέας με τον οποίο ασχολείται το γραφείο μας με πολλές και διακεκριμένες επιτυχίες …

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Mε την επαγγελματική ιδιότητα του πλέον πιστοποιημένου διαχειριστή αφερεγγυότητας κ. Παρηγόρη Κωνσταντίνου, …

Ευρωπαϊκό Κέντρο οδικής Ασφάλειας

Η εταιρεία μας , με απόλυτη ευαισθητοποίηση απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα Τροχαίων Ατυχημάτων & των συνεπειών αυτών, …

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν: Συμβουλές για ίδρυση και επίβλεψη…

24ωρη Νομική Συμβουλευτική

Επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη για την χρονική στιγμή που θα χρειαστεί μία νομική συμβουλή …