Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Mε την επαγγελματική ιδιότητα του πλέον πιστοποιημένου διαχειριστή αφερεγγυότητας κ. Παρηγόρη Κωνσταντίνου, η δικηγορική εταιρία μας διακρίνεται σε επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στην διαχείριση των οικονομικών κρίσεων και ειδικότερα στην αναδιάρθρωση χρεών, πτωχεύσεις, αντιμετώπιση «κόκκινων» δανείων και μελέτη – προετοιμασία σχεδίων βιωσιμότητας και αναδιοργάνωσης μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Στόχος μας είναι η παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων, ταχύτατων και πρακτικών λύσεων στα εξής ζητήματα :

  • Σύσταση – Συγχώνευση – Τροποποίηση – Λύση και Εκκαθάριση όλων των εμπορικών εταιριών ( όπως Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε,  Ι.Κ.Ε κτλ)
  • Σύσταση – Τροποποίηση Καταστατικού – Συγχώνευση – Λύση – Εκκαθάριση Αγροτικών Συνεταιρισμών
  • Συνδιαλλαγή με την Διοίκηση για την πραγμάτωση των επιχειρηματικών Σας σχεδίων

Είμαστε στο πλευρό κάθε επιχειρηματία, που αγωνίζεται καθημερινά για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησής του, με την ιδιότητα του Συμβούλου Επιχειρήσεων.