Ιατρική Αμέλεια

Τα τελευταία χρόνια η πλημμελής ιατρική συμπεριφορά και το ιατρικό σφάλμα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαρκών ποινικών και αστικών υποθέσεων.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο μεγάλο αριθμό αγωγών και μηνύσεων που ασκούνται εναντίον ιατρών και νοσηλευτικών Ιδρυμάτων-Κλινικών, δημοσίων και ιδιωτικών με βάση την ιατρική αμέλεια.

Η ιατρική ευθύνη είναι μια ειδικότερη έκφανση της ευθύνης προς αποζημίωση, σε περίπτωση που ένας ιατρός ή νοσοκομείο ζημιώσει παράνομα κάποιον ασθενή, συγκεκριμενοποιείται δε στις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ένας ιατρός, κατά την διάρκεια των καθηκόντων του και από την στιγμή που αναλαμβάνει κάποιον ασθενή υπό την επίβλεψη του. Ιατρική αμέλεια τελείται όταν ο επιβλέπων ιατρός δεν τηρεί τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης λόγω άγνοιας, απειρίας ή έλλειψης της απαραίτητης προσοχής την οποία όφειλε να επιδείξει κατά τα καθήκοντα του. Σε κάθε περίπτωση, η προσοχή που απαιτείται, προκειμένου να επιδικαστεί η ανάλογη αποζημίωση, οφείλει να ανταποκρίνεται στην επιμέλεια και κρίση του μέσου συνετού ιατρού, όπως ορίζει και η πάγια νομολογιακή πρακτική.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας και έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμες περιπτώσεις στο παρελθόν, τόσο από την πλευρά του ιατρού όσο και από την πλευρά του ασθενούς. Από νομική άποψη, ο χειρισμός μιας τέτοιας υπόθεσης είναι απαιτητικός και χρήζει εξειδικευμένων γνώσεων και πολυετούς ενασχόλησης με τον συγκεκριμένο τομέα. Το υψηλό γνωστικό επίπεδο που διαθέτει η νομική μας ομάδα, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των ιατρών – συμβούλων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, θα κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη σας και θα μας επιτρέψει να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς.