Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό Δίκαιο είναι ο πρωταρχικός τομέας με τον οποίο ασχολείται το γραφείο μας με πολλές και διακεκριμένες επιτυχίες στα είκοσι πέντε έτη διαρκούς παρουσίας στον δύσκολο και απαιτητικό αυτό χώρο.

 Η κάθε ξεχωριστή υπόθεση αντιμετωπίζεται από την έμπειρη ομάδα συνεργατών του γραφείου με ιδιαίτερη βαρύτητα, σοβαρότητα και διακριτικότητα, ενώ η διαρκής ενασχόληση μας με την ποινική δίκη μας έχει χαρίσει εκτός από τις αναρίθμητες επιτυχημένες υποθέσεις και την ανάλογη αναγνώριση ακόμα και από τους πιο αξιόλογους συναδέλφους που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο δυσχερές αντικείμενο.

Η ποινική δίκη απαιτεί συνεχή συλλογή αποδείξεων, ανάληψη γραπτών ενστάσεων, απολογητικών υπομνημάτων, αυτοτελών ισχυρισμών, γραπτών ή προφορικών αγορεύσεων, όπως επίσης και διαρκή παρακολούθηση των υποθέσεων των πελατών, κατάθεση εφέσεων, λήψη αναβολών ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η απαλλαγή των πελατών μας από μία δυσμενή καταδίκη και την ψυχική και οικονομική ταλαιπωρία που ακολουθεί αυτήν.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, που καλύπτουν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα (κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματιστηριακά αδικήματα, απιστία, απάτη, φορολογικό ποινικό δίκαιο), καθώς επίσης και στο ηλεκτρονικό έγκλημα (συκοφαντική δυσφήμιση μέσω ιστοσελίδων και ιστολογίων), ενώ οι εξειδικευμένοι δικηγόροι της εταιρείας μας, χειρίζονται κάθε υπόθεση με βάση την ιδιαίτερη φύση και τα χαρακτηριστικά της.