Βασίλειος Πεχλιβανίδης

Δικηγόρος

Βασίλειος Πεχλιβανίδης

Δικηγόρος

Βιογραφικό

  • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής
  • Εξειδικευμένος στα Τροχαία Ατυχήματα και στο Εμπορικό Δίκαιο
  • Νομικός Σύμβουλος Εταιρείας Leasing & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
  • Γνώστης Αγγλικής Γλώσσας