Γεώργιος Παρηγόρης

Δικηγόρος

Γεώργιος Παρηγόρης

Δικηγόρος

Βιογραφικό

  • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής
  • Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και τα Οικονομικά
  • Γνώστης Αγγλικής Γλώσσας