Κωνσταντίνα Χαριζάνοβα

Δικηγόρος

Κωνσταντίνα Χαριζάνοβα

Δικηγόρος

Βιογραφικό

  • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής
  • Εξειδικευμένη στο Εμπορικό Δίκαιο και στα Τροχαία Ατυχήματα
  • Μέλος της επιτροπής οργάνωσης INTERBALKAN CONFERENCE
  • Γνώστης Βουλγαρικής, Ρωσικής, Σέρβικης και Σκοπιανής Γλώσσας
  • Δικηγόρος παρ Εφέταις