Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη οιωνδήποτε συνεταιριστικών σχημάτων. Μάλιστα, συστήσαμε και εκπροσωπούμε τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.», ήτοι τον πανελλαδικό φορέα εκπροσώπησης των συνεταιριστικών οργανώσεων. Παράλληλα, εκπροσωπούμε πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές καθώς και διεπαγγελματικές οργανώσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στους εξής τομείς:

  • Υποστήριξη συλλογικών προσπαθειών της αγροτικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τις διαδικασίες ίδρυσης αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, παρέχεται πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη για την ίδρυση του νομικού προσώπου.
  • Για την επιτυχή λειτουργία κάθε συλλογικής απαραίτητη είναι η σωστή διαχείριση και η προσαρμογή της στην ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την τροποποίηση καταστατικού, την συγχώνευση, μετατροπή, λύση και εκκαθάριση των συνεταιριστικών σχημάτων.
  • Η εταιρία μας, παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την ορθή λειτουργία του νομικού προσώπου, την κατάλληλη στελέχωση του, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την εξεύρεση αγορών για τη διασφάλιση του εισοδήματος των μελών.
  • Η εταιρία μας, παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την ορθή λειτουργία του νομικού προσώπου, την κατάλληλη στελέχωσή του, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την εξεύρεση αγορών για τη διασφάλιση του εισοδήματος των μελών.
  • Οργάνωση των συνεταιρισμών με φιλοσοφία ιδιωτικής εταιρείας για να μπορεί αν λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
  • Διενέργεια έρευνας αγοράς και στρατηγικών μελετών ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.