Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν:

 • Συμβουλές για ίδρυση και επίβλεψη νόμιμης λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων και επιλογή ιδανικής εταιρικής δομής για καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
 • Συμβουλές για Συμβάσεις αγοράς, εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων.
 • Συμβουλές για συμβάσεις εμπορίας-συμβάσεις διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Συμβουλές για ζητήματα χωροταξικά και πολεοδομικά.
 • Ζητήματα σχετικά με ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ.
 • Συμβουλές για επιδοτούμενα οικονομικά αναπτυξιακά προγράμματα και ΕΣΠΑ.
 • Συμβουλές για συστήματα διαχείρισης για το περιβάλλον όπως ISO Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου, Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS – Energy Management System).
 • Εσωτερικός έλεγχος, οργάνωση και συμβουλές σε θέματα στρατηγικής / κατάρτιση Business Plan.
 • Φορολογικά ζητήματα επιχειρήσεων / αποφυγή υπερφορολόγησης.
 • Εργοδοτικές και Υπαλληλικές διαφορές.
 • Μισθωτικές διαφορές.
 • Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (OÜPP).