Ιωάννα Κολόμβου

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ιωάννα Κολόμβου

Γραμματειακή Υποστήριξη

Βιογραφικό

  • Απόφοιτος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Γραμματειακή Υποστήριξη