Μαρία Κίσσου

Δικηγόρος

Μαρία Κίσσου

Δικηγόρος

Βιογραφικό

  • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής
  • Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και τα Οικονομικά
  • Εξειδικευμένη στο Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο
  • Γνώστης Αγγλικής, Γαλλικής και Ισπανικής Γλώσσας