Month

Μάρτιος 2018

GDPR – ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/3/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR στους Συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις»,

Υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 16 Μαρτίου, στις 17:30, στο ξενοδοχείο PORTO PALACE(Θεσσαλονίκη), ημερίδα με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR στους Συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις», με την υποστήριξη της εταιρίας συμβούλων AlphaPlanConsultants, της δικηγορικής εταιρίας PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και της εταιρίας πληροφορικής SIGMASOLUTIONS.

O Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από στις 25/5/2018. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκε το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται και με υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Η κα Ελέτσκοβα Ο., Δικηγόρος της Δικηγορικής Εταιρείας PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, και πιστοποιημένη DPO Executive, μίλησε αναλυτικά για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, την οργάνωση και την προετοιμασία για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ο Χατζηπαναγιώτης Σ., Σύμβουλος Πληροφοριακών συστημάτων  παρουσίασε την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, που προκύπτει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Η κα Ράσση Κ., Σύμβουλος Συστημάτων Ποιότητας αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις και τονρόλο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) καθώς και τις απαιτήσεις σε εκπαίδευση και πιστοποιήσεις που προκύπτουν από τον κανονισμό.

Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR,  θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί ένα νέο επίπεδο εσωτερικής προετοιμασίας το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018.

 

Kωδικοί αποδείξεων για το αφορολόγητο αγροτών ξανά

Μετά από δύο χρόνια στη φορολογική δήλωση 2018 ενεργοποιούνται ξανά οι κωδικοί 049 και 050 που περιλαμβάνουν τις δαπάνες που έγιναν με πλαστικό χρήμα και εξασφαλίζουν στους αγρότες την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο 8.636 – 9.550 ευρώ.

Πρόβλημα εντοπίζεται στις αγορές που πραγματοποίησαν οι αγρότες το 2017 μέσω e-banking και αναμένονται διευκρινήσεις.

Στο έντυπο Ε1 οι φορολογούμενοι θα δουν ότι δίπλα στον κωδικό 049 έχει προστεθεί και ο κωδικός 050 ο οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος ή το μέλος του σύμφωνου συμβίωσης. Όπως αναφέρουν στελέχη τις ΑΑΔΕ οι κωδικοί 049-050 δεν θα είναι κλειδωμένοι, δηλαδή θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά. Κι αυτό καθώς ορισμένες συναλλαγές (μεταφορά χρημάτων) που έγιναν απευθείας σε κάποιους λογαριασμούς μπορεί να μην περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες.

Ειδικότερα, τα νέα στοιχεία που θα δουν οι φορολογούμενοι στο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης το Ε1, είναι τα εξής:

 1. Ηλεκτρονικές αποδείξεις (Κωδ. 049-050). Ύστερα από δύο χρόνια, ένας γνώριμος κωδικός της φορολογικής δήλωσης επανενεργοποιείται. Πρόκειται για τον κωδικό 049 του πίνακα 7 του Ε1, ο οποίος αφορά τις δαπάνες που έγιναν το 2017 με ηλεκτρονικό χρήμα (κάρτες, e-banking) που εξασφαλίζουν σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες την έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο 8.636 – 9.550 ευρώ.

Στο έντυπο Ε1 που θα συμπληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα δουν ότι δίπλα στον κωδικό 049 έχει προστεθεί και ο κωδικός 050, ο οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος ή το μέλος του συμφώνου συμβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες οι τράπεζες θα στείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία για τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα που είχαν πέρυσι οι φορολογούμενοι προκειμένου να φορτωθούν στο Taxisnet.

Ο κωδικός 049-050 δεν θα είναι κλειδωμένος. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν και να προσθέσουν δαπάνες οι οποίες ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, όπως για παράδειγμα πληρωμές που έχουν γίνει με μεταφορά χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό τους σε λογαριασμό ελεύθερου επαγγελματία, π.χ. γιατρού, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα ως επαγγελματικός. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί τα ενημερωτικά (statements) των τραπεζών.

Οι αγρότες μέσω του συγκεκριμένου κωδικού θα διαπιστώσουν αν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο με τις αγορές που πραγματοποίησαν το 2017 με πλαστικό χρήμα (χρεωστική ή πιστωτική κάρτα) ή μέσω e-banking.

Πέναλτι φόρου

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ, πραγματοποιεί φέτος πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ, αντί των απαιτούμενων ύψους 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ.

Το ελάχιστο ποσό των e- αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει πέρυσι οι φορολογούμενοι ανάλογα με το εισόδημά τους προσδιορίζεται με την εξής προοδευτική κλίμακα:

– 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ,

– 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ και

– 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Η έκπτωση φόρου

Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται ως εξής:

– 1.900 ευρώ χωρίς προστατευόμενα τέκνα.

– 1.950 ευρώ για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο.

– 2.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα.

– 2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Εξαιρέσεις

Σημειώνεται ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι 70 ετών και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού χρήματος.

Ωστόσο θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσεις αποδείξεις για τις αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών και να δηλώσουν το ποσό των δαπανών με αποδείξεις στον κωδικό 049-050 του Ε1.

Σέρρες 19 Μαρτίου 2017

Μιχ Τσότσαλας

Οικονομολόγος

Μέλος

Επιστημονικής Ομάδας

PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εφημερίδα της PKG – 19/3/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Πώς θα χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα σε επαγγελματίες με χρέη
 2. Φορολογική δήλωση 2018. Αλλαγή ως προς τους φιλοξενούμενους
 3. Παπανάτσιου: Ερχεται ρύθμιση οφειλών άνω των €50.000 μέσω εξωδικαστικού
 4. Έως την 30η Μαρτίου η προθεσμία για τις βεβαιώσεις αποδοχών
 5. Kωδικοί αποδείξεων για το αφορολόγητο αγροτών ξανά
 6. ΟΠΕΚΕΠΕ ενιαία ενίσχυση: Τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί στη δήλωσή τους
 7. «Κούρεμα» έως 95% προτείνουν στους οφειλέτες οι τράπεζεςΚΕΤΕΣ
 8. Πρόστιμο 2.500 ευρώ σε έλεγχο ακόμα και για άτομα εκτός επιχείρησης
 9. Τακτοποιούνται ως τις 15 Μαΐου τα αγροτεμάχια εντός των δασικών χαρτών
 10. Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες

ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Ημέρες Υποχρεωτικής και Προαιρετικής Αργίας – Πως αμείβεται η 25η Μαρτίου

 1. Ποιες είναι οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας;
 2. Ποιες είναι οι ημέρες προαιρετικής αργίας;
 3. Πως αμείβονται οι μέρες των Χριστουγέννων;
 4. Πως αμείβονται οι μέρες του Πάσχα;
 5. Πως αμείβεται η 25ηΜαρτίου;
 6. Πως αμείβεται η 28ηΟκτωβρίου;
 7. Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα;
 8. Πως αμείβεται η Πρωτομαγιά;
 9. Πως αμείβεται η μέρα του Αγίου Πνεύματος;
 10. Πως αμείβεται η 15ηΑυγούστου;

Η εφημερίδα της PKG – 12/3/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Επιδότηση ως 100.000 ευρώ για ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων
 2. Δυνατότητα για χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων με απόφαση ΣτΕ 330/2018 Β Τμήμα επταμελές
 3. Υπολογισμός αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια) για το φορολογικό έτος 2017
 4. Μαζί με το ΟΣΔΕ εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
 5. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων από συναλλαγές με μέλη και μέλη – επενδυτές
 6. ΕΦΚΑ Εγκ. 14/2018 Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης

Η εφημερίδα της PKG – 5/3/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών, κ.λπ. φορ. έτους 2017
 2. Οι κινήσεις που μειώνουν τον φορο στα εισοδήματα από ακίνητα
 3. Tι πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για την μίσθωση κατοικίας
 4. Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε
 5. Καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων – Αντιμετώπιση και παράδειγμα
 6. Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας
 7. Ανοιχτό από 23 Φλεβάρη το σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ
 8. Βιολογική Κτηνοτροφία
 9. GDPR: Ο νέος Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
 10. Τι ισχύει για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε πεζοδρόμια
 11. Capital controls: Στα 2.300 ευρώ η μηνιαία ανάληψη

Ημερίδα με τίτλο: «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων-GDPR»

Στους Συνεταιρισμούς και τις Eπιχειρήσεις

Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 17:30

Ξενοδοχείο PORTO PALACE(Θεσσαλονίκη)

Η Alpha Plan Consultants, σας καλεί σε ημερίδα με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR στους Συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις».

O Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από στις 25/5/2018. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθεί το σύνολο της πληροφόρησης που αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται και με υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Ο Γενικός Κανόνας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR, θέτει νέα δεδομένα και επίπεδα ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας των επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτεί ένα νέο επίπεδο εσωτερικής προετοιμασίας το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το Μάιο του 2018.

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Διοργανωτές:

:

Υποστηρικτές:

:

Recent Comments