Month

Δεκέμβριος 2023

Στην ορκωμοσία του Δημάρχου Λευκάδας ο επικεφαλής της PKG

Ο επικεφαλής της PKG, Κώστας Παρηγόρης, μαζί με τον προϊστάμενο του τμήματος ποινικού δικαίου της PKG, Γιώργο Παρηγόρη, παρευρέθησαν στην τελετή ορκωμοσίας του καλού φίλου και εξαίρετου συνεργάτη της PKG, νεοεκλεγέντα Δημάρχου Λευκάδας δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους φίλοι, συγγενείς, πολιτικοί, εκπρόσωποι του Δικαστικού κλάδου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας, καθώς και ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Αλέξης Μητρόπουλος.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Διαβάστε σχετικό δημοσίευμα

Η PKG θα αναλάβει τη νομική υποστήριξη του Δήμου Σιντικής

Η Δικηγορική μας Εταιρεία “PKG Κ. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” επελέγη από τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Σιντικής Γεώργιο Τάτσιο να αναλάβει τη νομική υποστήριξη του Δήμου Σιντικής.

Ευχαριστούμε θερμά τον κο Τάτσιο για την εμπιστοσύνη του στον επικεφαλής του γραφείου μας κο Κωνσταντίνο Παρηγόρη. Ευχόμαστε καλή και εποικοδομητική συνεργασία προς όφελος των δημοτών του Δήμου.

Διαβάστε σχετική δημοσίευση

Διαβάστε σχετική δημοσίευση

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2023 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών  διέταξε «την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί λογιστική και τεχνική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα διεξαχθεί αφενός από λογιστή αφετέρου από μηχανολόγο-μηχανικό, με τη μέριμνα του επιμελέστερου από τους διαδίκους..».

Επί της αγωγής της πελάτισσας μας, εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), με την οποία διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, εξαιτίας της σημαντικής διάστασης απόψεων, που προέκυψε κατά την ακροαματική διαδικασία, μεταξύ των διαδίκων πλευρών σχετικά με τον καθορισμό της πραγματικής αξίας της εταιρίας αλλά και της εταιρικής της μερίδας και διορίστηκαν εκ του καταλόγου των πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου δύο πραγματογνώμονες.

Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης της εναγόμενης ομόρρυθμης εταιρίας κατά τον χρόνο της εξόδου της πελάτισσας μας και της πραγματικής αξίας συμμετοχής της στην ανωτέρω εταιρία, οφείλει να αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης.

Από την εμπειρία και την επαφή της Δικηγορικής μας Εταιρείας με τον χώρο των εταιριών, γνωρίζουμε πώς να χειριζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τα ποικίλα προβλήματα και ερωτήματα που ανακύπτουν από τις έντονα προσωπικές σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των εταιρών προσωπικών εταιρειών.

Στις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) τα πρόσωπα των εταίρων συνιστούν τη βάση της εταιρικής σύμβασης και η προσωπική συμβολή κάθε εταίρου είναι βασικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και την εκπλήρωση του κοινού σκοπού. Γι’ αυτό το λόγο, η συνεργασία και η σύμπνοια μεταξύ των μελών διαδραματίζει ύψιστο ρόλο για την ανοδική πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Πολλές φορές βέβαια τα γεγονότα λαμβάνουν άλλη τροπή, είτε επειδή οι σχέσεις μεταξύ εταίρων διαρρηγνύονται κατά τρόπο μη αναστρέψιμο, είτε επειδή λόγοι που αφορούν την εν γένει κατάσταση της εταιρείας καθιστούν την παραμονή ενός εταίρου δυσβάσταχτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συνήθης λύση που προτείνεται είναι η έξοδος του δυσανασχετήσαντος εταίρου. Η έξοδος του εταίρου σηματοδοτεί, όμως, και συμπίπτει με τον υπολογισμό της αξίας της μερίδας του εξερχόμενου ετέρου, σύμφωνα με εκθέσεις εκτίμησης πραγματογνωμόνων και σε καμία περίπτωση αυθαίρετα.

Πρόκειται για ένα δύσκολο και αμφιλεγόμενο αντικείμενο, γι’ αυτό και για τον σχηματισμό δικαστικής κρίσης θα πρέπει να συνεκτιμάται η όλη περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας, δηλαδή το ενεργητικό αυτής τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και, ειδικότερα, τα περιουσιακά της στοιχεία (και το υφιστάμενο κεφάλαιό της, το οποίο δεν μειώνεται με την έξοδο του εταίρου), συμπεριλαμβανομένων σ` αυτά και των αξιώσεών της έναντι τρίτων και της αποτιμητής σε χρήμα αξίας των άυλων αγαθών που απέκτησε (φήμη, πελατεία, αξία διακριτικών γνωρισμάτων κλπ.) από τη μέχρι τότε λειτουργία της, καθώς και το παθητικό της, δηλαδή τα χρέη της προς τρίτους, ενώ θα πρέπει λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική απόδοση της εταιρικής επιχειρήσεως, τρέχουσα και προσδοκώμενη και να συνεκτιμάται, επίσης, η καταβολή της εισφοράς από τον εξερχόμενο εταίρο ή ειδικές περιστάσεις που αφορούν την προβλεπόμενη από την εταιρική σύμβαση συμμετοχή του στις εταιρικές υποθέσεις.

Ορθά, λοιπόν, έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών πως πρέπει να διορισθούν πραγματογνώμονες και να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, καθώς η αντίδικος πλευρά δεν έθεσε στη διάθεση της πελάτισσας μας και των Δικαστικών Αρχών όλα τα αναγκαία έγγραφα για τον ασφαλή σχηματισμό δικαστικής κρίσης,

Η εν λόγω απόφαση, αποτελεί μια ακόμη «δικαίωση» της εταιρείας μας στον τρόπο που χειρίζεται δικαστικά και εξωδικαστικά  σημαντικά  ζητήματα που περιβάλλουν το νομικό μανδύα της εξόδου των εταίρων από προσωπικές εταιρείες, όπως η εκκαθάριση των σχέσεων μεταξύ εξερχομένων εταίρων και εταιρείας (αποτίμηση εταιρικού μεριδίου και καταβολή αξίας συμμετοχής).

*Στέλλα Αραπίδου

Μέλος της επιστημονικής ομάδας της δικηγορικής εταιρείας «PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 480/2023 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Δέχεται την αίτηση της ……………………………….κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα…………..Ανώνυμη Εταιρία», με την οποία η αιτούσα ζητούσε αντίγραφο συγκεκριμένου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού και κινήσεων αυτού ή και όποιου άλλο τραπεζικού λογαριασμού του θανόντος συζύγου της.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι, η Τράπεζα νομιμοποιείται να παράσχει ενημέρωση αναφορικά με τις συναλλαγές θανόντος στους κληρονόμους αυτού, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, μόνο εάν συντρέχουν οι νόμιμες για το σκοπό αυτό προϋποθέσεις, που να δικαιολογούν τη χορήγηση των αιτούμενων πληροφοριών και την κάμψη του τραπεζικού απορρήτου. Ως εκ τούτου, η τράπεζα δεν νομιμοποιούνταν, λόγω τραπεζικού απορρήτου, να χορηγήσει ενημέρωση πέραν αυτής που είχε ήδη χορηγηθεί, η οποία δόθηκε και αφορούσε μόνον διάστημα προ θανάτου του δικαιούχου κατά το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία συναλλαγή.

Ωστόσο, η αιτούσα, ενόψει της κληρονομικής διαδοχής έχει υπεισέλθει πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση καταθετικού λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος πληροφόρησης το οποίο προβλέπει το άρθρο Γ 2 (α) της Πράξης Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/31.10.2002 (κανονιστική πράξη, που επέχει θέση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το παρόν δικαστήριο σε συνδυασμό και με το άρθρο 303 ΑΚ), σύμφωνα με το οποίο προκειμένου για καταθετικούς λογαριασμούς «παρέχεται ενημέρωση τουλάχιστον κάθε τρίμηνο… καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασμού, οπότε η ενημέρωση παρέχεται ανά εξάμηνο», ήτοι έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που είχε ο δικαιοπάροχός της έναντι της αντισυμβαλλόμενης τράπεζας.

Κατά το σημείο αυτό επομένως, δεν είναι αντιτάξιμο έναντι αυτής το τραπεζικό απόρρητο, αφού κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 ΝΔ 1059/1971 αυτό αναφέρεται στην κοινολόγηση πληροφοριών περί την κίνηση του λογαριασμού σε τρίτους και ως εκ τούτου δεν είναι αντιτάξιμο έναντι προσώπων ταυτιζόμενων προς το πρόσωπο του καταθέτη. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί η χορήγηση πληροφοριών για τις μεταφορές ποσών από τον λογαριασμό του κληρονομούμενου σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων, ως παράβαση του τραπεζικού απορρήτου, αφού κατά το σημείο αυτό η αιτούσα έχει υπεισέλθει στο σύνολο των εννόμων σχέσεων του κληρονομούμενου ως καθολική διάδοχος, οπότε το τραπεζικό απόρρητο των τρίτων στους οποίους μεταφέρθηκαν τα κρίσιμα χρηματικά ποσά, δεν είναι αντιτάξιμο έναντι αυτής, αφού οι τελευταίοι προφανώς συναίνεσαν στη διάθεση των σχετικών πληροφοριών έναντι του δικαιοπαρόχου της, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι αντίστοιχες κινήσεις.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό και να απαγγελθεί, κατ’ άρθρο 946 παρ. 1 ΚΠολΔ, σε βάρος της καθ’ ής τράπεζας και υπέρ της αιτούσας, χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ σε περίπτωση που δεν εκτελεσθεί η παραπάνω διάταξη….

Η εν λόγω απόφαση, αποτελεί μια ακόμη «δικαίωση» της εταιρίας μας στον τρόπο που χειρίζεται δικαστικά και εξωδικαστικά τα ζητήματα και την προστασία των πελατών μας σε σχέση με τραπεζικές διαφορές και τις αθέμιτες πρακτικές που τα Τραπεζικά ιδρύματα επανειλημμένα ακολουθούν.

*Ζωή Τζιμίκα

Μέλος της επιστημονικής ομάδας της δικηγορικής εταιρείας «PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόφαση 14172/2023 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι «…από την άρση της ανωτέρω πλάνης του ενάγοντος είτε θεωρηθεί ότι έλαβε χώρα περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2021, είτε στις 26-1-2022, είτε έλαβε το υπ’ αριθμ. 65089/2021 σχετικό πιστοποιητικό αποποίησης κληρονομιάς από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ο ενάγων άσκησε την κρινόμενη αγωγή εντός της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 1857 παρ. 2 ΑΚ εξάμηνης προθεσμίας (κατάθεση αγωγής 14-03-2022 και επίδοση αυτής στις 17-03- 2022), και ως εκ τούτου πρέπει, γενομένης δεκτής της αντένστασης περί εξακολουθητικής πλάνης του ενάγοντος, να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η περί παραγραφής ένσταση που προέβαλε το τρίτο των εναγομένων. Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι το Δικαστήριο έχει σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά κατ’ άρθρο 237§6 ΚΠολΔ, όπως αυτό ισχύει, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη κατά την κύρια βάση της, παρελκούσης της εξέτασης της επικουρικής της βάσης, και να αναγνωρισθεί ότι η ως άνω δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς εκ μέρους του ενάγοντος τυγχάνει νομότυπη και εμπρόθεσμη, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό…».

Πρόκειται λοιπόν για δικαίωση πελάτη μας, ο οποίος κρίθηκε ότι αποποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την κληρονομιά του θείου του, είκοσι έτη μετά τον θάνατο του!

Πρόκειται για μια συνήθη περίπτωση αγωγής ακύρωσης πλασματικής αποδοχής. Ειδικότερα, αν περάσει η προθεσμία αποποίησης, η κληρονομία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Αν η αποποίηση γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας, είναι άκυρη (άρθρο 1850 ΑΚ), η δε ακυρότητα επέρχεται αυτοδικαίως και είναι οριστική και αθεράπευτη και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται, ούτε είναι λογικώς νοητή άσκηση αγωγής για την κήρυξη της ακυρότητας. Ωστόσο, προς άρση της αβεβαιότητας για την τύχη της προς τον κληρονόμο επαγωγής μετά την πάροδο απράκτου της τετράμηνης αποσβεστικής προθεσμίας προς αποποίηση της κληρονομιάς, η διάταξη του άρθρου 1850 εδάφ. β΄ ΑΚ καθιερώνει, υπό μορφή αμάχητου τεκμηρίου, το πλάσμα της δήλωσης του, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, απρακτήσαντος κληρονόμου για αποδοχή της κληρονομιάς. Για τον λόγο αυτό, η εν λόγω αποδοχή χαρακτηρίζεται ως πλασματική αποδοχή κληρονομιάς και ως μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σιωπή επέχει θέση δηλώσεως βουλήσεως.

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1857 παρ. 1 και 2 ΑΚ, η αποδοχή ή η αποποίηση της κληρονομιάς είναι αμετάκλητη, ενώ η αποδοχή ή η αποποίηση που οφείλεται σε πλάνη ή απάτη ή απειλή κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Στις περιπτώσεις αυτές, η διάταξη του άρθρου 1857 παρ. 2 ΑΚ προβλέπει τη δυνατότητα ακύρωσης της αποδοχής ή αποποίησης, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τις ακυρώσιμες δικαιοπραξίες (άρθρ. 140 επόμ., 147 επόμ., 150 επόμ.), που εφαρμόζονται ενόσω δεν τροποποιούνται από τις ιδιαίτερες ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 1857 παρ. 2 – 4 ΑΚ. Έτσι, αν πρόκειται για δήλωση από πλάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140, 141 και 142 ΑΚ, αν κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, η δήλωση δεν συμφωνεί από ουσιώδη πλάνη με τη βούληση του δηλούντος, αυτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Η πλάνη είναι ουσιώδης, όταν αναφέρεται σε σημείο ή ιδιότητα του προσώπου ή του πράγματος τέτοιας σπουδαιότητας για την όλη δικαιοπραξία ώστε, αν ο πλανηθείς γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε την δικαιοπραξία.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η αποδοχή της κληρονομιάς που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης, μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο λόγω πλάνης όταν η με τον τρόπο αυτό συναγόμενη, κατά πλάσμα του νόμου, αποδοχή δεν συμφωνεί με τη βούλησή του από ουσιώδη πλάνη, δηλαδή από άγνοια ή εσφαλμένη γνώση της καταστάσεως που διαμόρφωσε τη βούλησή του, αν αυτή αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονομιάς, ώστε, αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθινή κατάσταση ως προς το σημείο αυτό, δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποποιήσεως. 

*Μαρία Κίσσου

Μέλος της επιστημονικής ομάδας της δικηγορικής εταιρείας «PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η PKG στα 13α Βραβεία για τον Αγρότη της Χρονιάς

Στην ακριτική Ξάνθη, στην μεγάλη γιορτή απονομής των βραβείων Αγρότης της Χρονιάς, βρέθηκε ως προσκεκλημένη η εταιρία «PKG K. ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε και συνομίλησε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελευθέριο Αυγενάκη, στον οποίο ανέλυσε την καυτή ατζέντα των επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για τις αβάστακτες οφειλές των Αγροτικών Συνεταιρισμών προς την πρώην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» αλλά και για την αντιμετώπιση της αστικής και ποινικής αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων τους.

Η εταιρία μας, όπως είναι γνωστό, εμπράκτως όλα αυτά τα έτη βρίσκεται στο πλευρό του αγρότη και των στυλοβατών της αγροτικής οικονομίας, ήτοι των Αγροτικών Συνεταιρισμών, πρωτοστατώντας στις μεγάλες τροποποιήσεις και βελτιώσεις που έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα.

Recent Comments